PRIVASI POLISI


Kami memahami kepentingan yang setiap pengguna Internet letakkan pada privasi, dan Privasi Polisi ini menerangkan tentang bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpulkan dari laman web ini. Sila baca Privasi Polisi ini sebelum menggunakan laman web ini atau mengemukakan sebarang maklumat peribadi.  Dengan menggunakan laman web ini, anda menerima segala kondisi privasi yang terkandung di dalam Privasi Polisi ini.

Maklumat Terkumpul
Dalam usaha untuk memberikan khidmat pelanggan yang lebih baik, kami mendapatkan maklumat peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon and alamat e-mel jika maklumat tersebut diberi secara sukarela oleh pengunjung kami.  Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut: (1) untuk menghantar produk dan/atau perkhidmatan kepada anda seperti yang anda minta;  (2) untuk mengesahkan persetujuan anda dengan terma-terma dan syarat-syarat dan  (3)  untuk menghubungi anda, jika perlu.

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga. Dengan membenarkan kami untuk mengumpul maklumat ini, anda akan layak menerima maklumat percuma mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin anda berminat.  Anda juga membolehkan kami untuk merekod pengalaman peribadi anda supaya kami boleh terus menyediakan anda dengan kualiti perkhidmatan yang bermutu tinggi. Kami hanya menghantar e-mel kepada individu yang telah memberi kebenaran kepada kami untuk menghubungi mereka, samada secara langsung atau melalui pihak ketiga. Kami tidak akan menghantar e-mel komersil yang tidak diingini, kerana kami juga benci spam seperti anda.

Tindakan Pihak Ketiga
Kami tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap tindakan mana-mana pihak ketiga yang kami promosikan. Kami berbangga dapat bekerja dengan syarikat-syarikat yang berkualiti, tetapi kami tidak mengawal tindakan mana-mana pihak ketiga. Walaupun kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan daripada pihak ketiga, anda tidak perlu gusar untuk memberi maklumbalas dari masa ke semasa mengenai pengalaman anda dengan mana-mana pihak ketiga yang bekerja bersama dengan kami supaya kami boleh meningkatkan mutu perkhidmatan masa depan kami kepada semua pelanggan.

Cookies
Kami mungkin menggunakan cookies untuk menyampaikan kandungan yang menjurus kepada minat anda. Cookies adalah fail teks yang digunakan oleh pelayer web komputer anda untuk menyimpan keutamaan anda, dan membolehkan kami untuk menambahbaik pengalaman pengguna dengan laman web kami.

Alamat IP
Kami mungkin menggunakan alamat IP anda untuk membantu mencegah penipuan, untuk membantu mendiagnosis masalah berkaitan pelayan komputer kami, untuk mengumpul maklumat demografi yang luas, dan untuk menawarkan produk serta perkhidmatan.

Laman Web Pihak Ketiga
Laman web ini dan/atau produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di sini mungkin boleh juga mengarahkan anda ke laman web yang dimiliki dan/atau dikawal oleh pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas pihak ketiga dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau privasi polisi laman-laman atau syarikat tersebut.

Keselamatan Data
Maklumat yang dikumpulkan daripada anda disimpan di dalam persekitaran yang selamat. Kami lakukan semua yang kami mampu untuk melindungi maklumat pengguna di luar talian. Malangnya, tiada penghantaran melalui Internet boleh dijamin 100% selamat. Akibatnya, ketika kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat anda, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan maklumat yang anda hantarkan kepada kami, dan anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

Hubungi Kami
Kami berusaha untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Privasi Polisi ini atau amalan kami, sila hubungi kami di sales@hairgrowthsoap.comDaripada Pihak Pengurusan HairGrowthSoap.com