Polisi Pembatalan, Pemulangan & Bayaran BalikApabila barangan telah dihantar, tiada pembatalan diterima melainkan jika berlaku keadaan berikut:-


a)  Kerosakan barang semasa menerima

b)  Barang yang diterima adalah salah


Sila hubungi perkhidmatan pelanggan di sales@hairgrowthsoap.com atau hubungi kami di +6016-267-3680 sekiranya berlaku kejadian sedemikian. Setelah tuntutan anda telah disahkan dan diluluskan, arahan akan diberi tentang cara bagaimana untuk melakukan pertukaran atau pemulangan barang kepada kami.


Pembatalan tempahan hanya akan dilayan sekiranya penghantaran barangan belum dilakukan semasa arahan pembatalan diterima.
Walau bagaimanapun, 6% daripada yuran pemprosesan akan dikenakan. Bayaran balik akan dibuat dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan.Daripada Pihak Pengurusan HairGrowthSoap.com